جلسه شورای هم اندیشی و تعامل روسای مرکز آموزش عالی علمی کاربردی استان سمنان

 

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش علمی کاربردی شرکت صنعتی روستا، جلسه شورای هم اندیشی و تعامل روسای مرکز آموزش عالی علمی کاربردی استان سمنان به میزبانی مرکز آموزش علمی کاربردی شرکت صنعتی روستا در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ با حضور نمایندگان واحد استان و کلیه روسای مراکز آموزش علمی کاربردی استان سمنان برگزار گردید. در این جلسه روسای مراکز به تبادل نظر در خصوص چالش های پیش رو و نقاط قوت مراکز آموزش عالی پرداختند و در خصوص مسائل آموزشی پژوهشی و نیازمندی های دانشگاه جامع علمی کاربردی مواردی را مطرح نمودند.