بازدید اساتید بسیجی از گروه صنعتی روستا

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش علمی کاربردی شرکت صنعتی روستا، به مناسبت هفته بسیج ، بازدید اساتید محترم سازمان بسیج اساتید استان سمنان از گروه صنعتی روستا در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ با هماهنگی مرکز آموزش علمی کاربردی شرکت صنعتی روستا به عمل آمد. در این بازدید علمی در خصوص هم افزایی و تعامل سازنده دانشگاه و صنعت تبادل نظر صورت پذیرفت و مدیریت شرکت صنعتی روستا، رئیس مرکز آموزش علمی کاربردی شرکت صنعتی روستا و مسئول سازمان بسیج اساتید استان سمنان به ایراد سخنرانی پرداختند. همچنین اساتید محترم دانشگاه های سطح استان نیز در خصوص چالش ها و فرصت های هم افزایی حوزه صنعت و دانشگاه مواردی را مطرح نمودند.