بازدید دانشجویان دانشگاه سمنان از گروه صنعتی روستا

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش علمی کاربردی شرکت صنعتی روستا،دانشجویان دوره کارشناسی مدیریت کسب و کار دانشگاه سمنان پیرو هماهنگی با مرکز آموزش علمی کاربردی شرکت صنعتی روستا در تاریخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۸ اقدام به بازدید از قسمت های مختلف گروه صنعتی روستا از قبیل سالن تولید، کارگاه قالب سازی، آزمایشگاه و … نمودند.