دوره ی کوتاه مدت(تک پودمان) مبانی ایمنی کار

برگزاری دوره ی کوتاه مدت(تک پودمان) مبانی ایمنی کار

مهلت ثبت نام تا پایان مهرماه

ظرفیت ثبت نام محدود می باشد.اولویت ثبت نام با افرادی است که حضور خود را زودتر اعلام نمایند.

 

برای ثبت نام فرم زیر را تکمیل کرده و سپس گزینه ثبت را کلیک نمایید.

دوره ی کوتاه مدت (تک پودمان) "مبانی ایمنی کار"