نشست مشترک دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استان سمنان و هیأت مدیره مرکز وکلا،کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه استان سمنان در خصوص برگزاری دوره های کوتاه مدت

 

 

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش علمی کاربردی شرکت صنعتی روستا،نشست مشترک دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استان سمنان در روز دوشنبه مورخ ۱۳ تیرماه ۱۴۰۱ با حضور سرکار خانم اصحابی رئیس اداره گسترش و برنامه ریزی درسی و جناب آقای دکتر گلستانی رئیس مرکز آموزش علمی کاربردی شرکت صنعتی روستا با هیأت مدیره مرکز وکلا،کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه استان سمنان در خصوص برگزاری دوره های کوتاه مدت به میزبانی مرکز وکلای قوه قضاییه برگزار گردید. در این جلسه، برگزاری دوره های کوتاه مدت، قابلیت ها و فرصت های همکاری متقابل بین دانشگاه و مرکزوکلای قوه قضاییه مورد بحث و تبادل نظر صورت پذیرفت.