وبینار ” درآمدی بر حقوق مخاصماات مسلحانه در دوران دفاع مقدس”

اداره کل حفظ آثار و نشر دفاع مقدس استان سمنان با همکاری دانشگاه جامع علمی کاربردی استان سمنان به مناسبت هفته پژوهش برگزار می نماید: نشست تخصصی مجازی
” درآمدی بر حقوق مخاصماات مسلحانه در دوران دفاع مقدس”

زمان : پنج شنبه ۲۵ آذر ساعت ۱۰ صبح

لینک نشست :
VC1.uast.ac.ir/se