پذیرش مقاله مسئول آموزش مرکز علمی کاربردی شرکت صنعتی روستا در کنفرانس بین‌المللی

مقاله سرکار خانم الهام پهلوانی, مسئول آموزش مرکز آموزش علمی کاربردی شرکت صنعتی روستا در دومین کنفرانس بین المللی بیابان لوت با رویکرد گردشگری با عنوان ” درآمدی بر چالشهای حقوقی در صنعت گردشگری بیابان” در دانشگاه سیستان و بلوچستان، علاوه بر چاپ کامل مقاله به عنوان مقاله در قالب سخنرانی مورد پذیرش قرار گرفت.