خدمات مشاوره رایگان

دانشجویان محترم دانشگاه های علمی کاربردی شهرستان سمنان, جهت پیش ثبت نام برای دریافت معرفی نامه به موسسه آموزشی مشاوره ای رهنمود قومس و بهره مندی از خدمات مشاوره ای رایگان این مرکز  می توانید فرم ذیل را تکمیل و ارسال نمایید، نتیجه طی ۲۴ ساعت برای شما ارسال خواهد شد .

» درصورتی که موفق به ثبت نام نشدید می توانید در ساعت اداری به مرکز آموزش علمی کاربردی شرکت صنعتی روستا مراجعه نموده و به صورت حضوری درخواست خود را اعلام نمایید.