نشست مشترک دانشگاه جامع علمی کاربردی استان سمنان و اداره کل کتابخانه های عمومی استان سمنان

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش علمی کاربردی شرکت صنعتی روستا،نشست مشترک دکتر محمدیان سمنانی، ریاست دانشگاه جامع علمی کاربردی استان سمنان به همراه دکتر گلستانی، ریاست مرکز آمورش علمی ادامه مطلب…