مسابقه کتابخوانی:کتاب کوثر قرآنی(تفسیر سوره مبارکه کوثر و قدر)

📢مرکز آموزش علمی کاربردی شرکت صنعتی روستا برگزار می نماید. 💢مسابقه کتابخوانی:کتاب کوثر قرآنی(تفسیر سوره مبارکه کوثر و قدر) 🔷دوشنبه های قرآنی علاقه مندان می توانند فایل کتاب و سوالات ادامه مطلب…