نشست مشترک دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استان سمنان و هیأت مدیره مرکز وکلا،کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه استان سمنان در خصوص برگزاری دوره های کوتاه مدت

    به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش علمی کاربردی شرکت صنعتی روستا،نشست مشترک دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استان سمنان در روز دوشنبه مورخ ۱۳ تیرماه ۱۴۰۱ با حضور ادامه مطلب…