پذیرش مقاله جناب آقای مهندس مصطفی رئوفی، مدرس محترم مرکز آموزش علمی کاربردی شرکت صنعتی روستا در سومین کنفرانس بین المللی

  به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش علمی کاربردی شرکت صنعتی روستا، مقاله جناب آقای مهندس مصطفی رئوفی، مدرس محترم مرکز آموزش علمی کاربردی شرکت صنعتی روستا در سومین کنفرانس ادامه مطلب…

بازدید مدیرعامل محترم جمعیت هلال احمر استان سمنان از مرکز آموزش علمی کاربردی شرکت صنعتی روستا

    به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش علمی کاربردی شرکت صنعتی روستا، دکتر محمدخانی مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان سمنان با همراهی معاونین در روز چهارشنبه مورخ  ۲۶ ادامه مطلب…