مسابقه کتابخوانی:کتاب کوثر قرآنی(تفسیر سوره مبارکه کوثر و قدر)

📢مرکز آموزش علمی کاربردی شرکت صنعتی روستا برگزار می نماید. 💢مسابقه کتابخوانی:کتاب کوثر قرآنی(تفسیر سوره مبارکه کوثر و قدر) 🔷دوشنبه های قرآنی علاقه مندان می توانند فایل کتاب و سوالات ادامه مطلب…

پذیرش مقاله جناب آقای مهندس مصطفی رئوفی، مدرس محترم مرکز آموزش علمی کاربردی شرکت صنعتی روستا در سومین کنفرانس بین المللی

  به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش علمی کاربردی شرکت صنعتی روستا، مقاله جناب آقای مهندس مصطفی رئوفی، مدرس محترم مرکز آموزش علمی کاربردی شرکت صنعتی روستا در سومین کنفرانس ادامه مطلب…