بازدید هیئت نظارت و ارزیابی دانشگاه از مرکز آموزش علمی کاربردی شرکت صنعتی روستا

  به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش علمی کاربردی شرکت صنعتی روستا، با توجه به شروع سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ بازدید هیئت نظارت و ارزیابی دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استان ادامه مطلب…

برگزیدگان مسابقه مسجد

    💢به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش علمی کاربردی شرکت صنعتی روستا، به مناسبت “روز جهانی مسجد” مسابقه عکاسی،نقاشی و شعر به صورت مجازی برگزار گردید. در این مسابقه، ادامه مطلب…

پذیرش مقاله جناب آقای مهندس مصطفی رئوفی، مدرس محترم مرکز آموزش علمی کاربردی شرکت صنعتی روستا در سومین کنفرانس بین المللی

  به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش علمی کاربردی شرکت صنعتی روستا، مقاله جناب آقای مهندس مصطفی رئوفی، مدرس محترم مرکز آموزش علمی کاربردی شرکت صنعتی روستا در سومین کنفرانس ادامه مطلب…