کاردانی حسابداری- حسابداری صنعتی

حسابداری صنعتی بخشی از علم حسابداری است که وظیفه محاسبه بهای تمام شده محصولات را دارد. کاربرد حسابداری صنعتی را میتوان ارزیابی جهت ساخت کالا به منظور کاهش هزینه ها ادامه مطلب…