بازدید ریاست و کارکنان محترم مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری بیارجمند از نمایشگاه عکس دفاع مقدس

بازدید ریاست و کارکنان محترم مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری بیارجمند از نمایشگاه عکس دفاع مقدس با محوریت «روایتگری نقش زنان در دوران دفاع مقدس» در محل مرکز آموزش علمی ادامه مطلب…

بازدید کارکنان محترم دانشگاه جامع از نمایشگاه عکس دفاع مقدس

بازدید کارکنان محترم دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استان سمنان از نمایشگاه عکس دفاع مقدس با محوریت «روایتگری نقش زنان در دوران دفاع مقدس» در محل مرکز آموزش علمی کاربردی ادامه مطلب…

دیدار مسئولین و مراکز علمی کاربردی با نماینده محترم ولی فقیه

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش علمی کاربردی شرکت صنعتی روستا، سرپرست و کارکنان دانشگاه علمی کاربردی واحد استان سمنان و روسا مراکز علمی کاربردی سطح استان سمنان در روز ادامه مطلب…