استارتاپ بهره وری از ضایعات صنایع خودرو

رویداد شتاب(استارتاپی) بهره وری از ضایعات صنایع خودرو

جوایز رویداد

1-حمایت های مادی و معنوی از ایده های برتر
2-استقرار ایده های برتر در مرکز نوآوری

محور های رویداد

1. رفع نیازهای فناورانه
2. تقلیل ضایعات
3.افزایش بهره وری از ضایعات
4.ترویج فرهنگ کارآفرینی

دریافت ایده:1401/05/16

برگزاری رویداد: 1401/06/28

 

فرم ثبت نام در استارتاپ

نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا