روز احسان و نیکوکاری

گاهی خدا می خواهد با دست تو دست دیگر بندگانش را بگیرد
وقتی دستی را به یاری می گیری،
بدان که دست دیگرت در دست خداست…

روز احسان و نیکوکاری گرامی باد

نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا