راه اندازی دستگاه k6 (کیوسک بانک) جهت ارایه خدمات بانکی

مرکز آموزش علمی کاربردی شرکت صنعتی روستا، جهت رفاه حال دانشجویان گرامی و مدرسین محترم، دستگاه کیوسک k6 (کیوسک بانک) با پیگیری از سوی سرپرستی بانک صادرات استان سمنان در محل مرکز تعبیه گردیده است. کلیه خدمات بانکی (به استثنا دریافت وجه نقد) از طریق این دستگاه امکان پذیر می باشد.

نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا