برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با حقوق کودک

به گزارش روابط عمومی مرکز آموش عالی علمی کاربردی شرکت صنعتی روستا، کارگاه آموزشی آشنایی با حقوق کودک با همکاری مجتمع تربیتی آموزشی سروش و تدریس دکتر محمود گلستانی( مسئول مرکز آموزش عالی علمی کاربردی شرکت صنعتی روستا) برای اولیای دانش آموزان مجتمع تربیتی آموزشی سروش در روز دوشنبه مورخ 24 بهمن 1401 برگزار گردید. در این کارگاه علاوه بر راه کارهای تحقق حقوق کودک بر حق بر آموزش به عنوان یکی از مصادیق اصلی تحقق حقوق کودک تاکید گردید.

نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا