پذیرش مقاله جناب آقای مهندس مصطفی رئوفی، مدرس محترم مرکز آموزش علمی کاربردی شرکت صنعتی روستا در سومین کنفرانس بین المللی

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش علمی کاربردی شرکت صنعتی روستا، مقاله جناب آقای مهندس مصطفی رئوفی، مدرس محترم مرکز آموزش علمی کاربردی شرکت صنعتی روستا در سومین کنفرانس بین المللی نوآوری در مدیریت کسب و کار با موضوع «طراحی مدل ساختاری عملکرد بازاریابی بین الملل» مورد پذیرش نهایی قرار گرفت. لازم به ذکر است مقالات این کنگره در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (Isc) نمایه می گردد.

 

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش علمی کاربردی شرکت صنعتی روستا، مقاله جناب آقای مهندس مصطفی رئوفی، مدرس محترم مرکز آموزش علمی کاربردی شرکت صنعتی روستا در سومین کنفرانس بین المللی نوآوری در مدیریت کسب و کار با موضوع «طراحی مدل ساختاری عملکرد بازاریابی بین الملل» مورد پذیرش نهایی قرار گرفت. لازم به ذکر است مقالات این کنگره در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (Isc) نمایه می گردد.

نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا