بازدید هیأت محترم نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان سمنان از مرکز

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش علمی کاربردی شرکت صنعتی روستا، بازدید هیأت محترم نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان سمنان از مرکز آموزش علمی کاربردی شرکت صنعتی روستا و گروه صنعتی روستا در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۶ برگزار شد. در این بازدید، گزارش اقدامات مرکز آموزش علمی کاربردی شرکت صنعتی روستا، ارایه و پس از بررسی مستندات و بازدید میدانی از گروه صنعتی روستا ، نشست مشترکی با حضور مدیر عامل محترم گروه صنعتی روستا، در خصوص چالش ها و نقاط قوت برگزار و بر تعامل بیش از پیش دانش و صنعت تاکید گردید.

نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا