برگزاری کلاس عملی درس کاربینی ویژه دانشجویان مرکز آموزش علمی کاربردی شرکت صنعتی روستا

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش علمی کاربردی شرکت صنعتی روستا، روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۵ دانشجویان مرکز، در راستای اجرای واحد کاربینی، اقدام به حضور در محیط شرکت صنعتی روستا و شرکت صنعتی سپهر کارآمدان نمودند. در این بازدید علمی، اساتید محترم مرکز، جناب آقای عبداللهی با همراهی مسئولین مرکز و توضیحات مفصل مهندس میرحسینی از مدیران محترم شرکت به تشریح فعالیت های شرکت صنعتی روستا و سپهر کارآمدان پرداختند.