برگزاری مراسم تقدیر و تجلیل از مدرسان بزرگوار مرکز آموزش علمی کاربردی شرکت صنعتی روستا

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش علمی کاربردی شرکت صنعتی روستا،در تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۰ مراسم تقدیر از مدرسان معزز مرکز آموزش علمی کاربردی شرکت صنعتی روستا از سوی مرکز آموزش علمی کاربردی شرکت صنعتی روستا با حضور دکتر محمدیان سمنانی سرپرست محترم دانشگاه جامع علمی کاربردی استان سمنان، مهندس قلعه بانی مالک محترم مجموعه صنعتی روستا، دکتر گلستانی رئیس مرکز و سخنرانی مجازی خانم فعال همدان سرپرست محترم مرکز امور مدرسان دانشگاه جامع علمی کاربردی برگزار شد. در این مراسم ضمن تاکید سخنرانان بر ارتباط دانش و صنعت، به نقش تأثیرگذار مدرسین جهت تکمیل این فرایند تاکید گردید. مراسم با حضور مدرسان و کارکنان واحد استان و همراهی مجازی رؤسای مراکز علمی کاربردی استان صورت پذیرفت و در پایان از مدرسین مرکز آموزش علمی کاربردی شرکت صنعتی روستا با اهدای لوح تقدیر و هدیه تجلیل به عمل آمد.