روز “منابع طبیعی، آموزش و پژوهش”

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش علمی کاربردی شرکت صنعتی روستا، به منظور ترویج فرهنگ درختکاری و به مناسبت روز “منابع طبیعی، آموزش و پژوهش” مراسم غرس نهال و سخنرانی مجازی دکتر کنشلو ( عضو هیات علمی دانشگاه) در روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۱ با حضور سرکار خانم دکتر معصومه منظمی رئیس محترم اداره منابع طبیعی و آبخیز داری شهرستان سمنان و جناب آقای دکتر محمدیان سمنانی سرپرست محترم دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استان سمنان در مرکز آموزش علمی کاربردی شرکت صنعتی روستا برگزار شد.