دیدار مسئولین دانشگاه علمی کاربردی با حجه الاسلام و المسلیمن, رستمیان

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش علمی کاربردی شرکت صنعتی روستا, به مناسبت روز وحدت حوزه و دانشگاه, دیداری بین مسئولین دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استان سمنان با مدیریت حوزه علمیه استان سمنان برگزار شد. در این دیدار دکتر محمدیان, ریاست محترم دانشگاه بر هم افزایی بین حوزه و دانشگاه تاکید و پیشنهاد انعقاد تفاهم نامه جهت همکاری حداکثری بین این دو نهاد را مطرح نمودند. در ادامه این دیدار حجه الاسلام رستمیان, ضمن استقبال از پیشنهاد انعقاد تفاهم نامه, بر راه اندازی و احیای مجدد مراکز علمی کاربردی تاکید ورزیدند.