انعکاس خبری صدا و سیمای از مرکز آموزش علمی کاربردی شرکت صنعتی روستا

انعکاس خبری صدا و سیمای مرکز سمنان در خصوص برگزاری اولین کلاس حضوری دانشگاه جامع علمی کاربردی استان سمنان در مرکز آموزش علمی کاربردی شرکت صنعتی روستا