پذیرش مقاله مسئول محترم فرهنگی دانشجویی مرکز

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش علمی کاربردی شرکت صنعتی روستا، مقاله سرکار خانم مریم عموزاده مسئول محترم فرهنگی-دانشجویی مرکز، در چهارمین کنگره ملی «شیمی و نانو شیمی از پژوهش تا فناوری» با موضوع «پوشش خود تمیز شونده مقاوم در برابر آب و هوا در شیشه و آیینه ماشین» مورد پذیرش نهایی قرار گرفت. لازم به ذکر است مقالات این کنگره در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (Isc) نمایه می گردد.