مراسم تقدیر از مسئول بسیج اساتید استان سمنان

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش علمی کاربردی شرکت صنعتی روستا، مراسمی با حضور جناب آقای دکتر محمدیان سرپرست محترم دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استان سمنان، مسئول محترم بسیج اساتید استان سمنان جناب آقای دکتر روحانی مقدم، مهندس جندقیان مسئول محترم بسیج اساتید دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استان سمنان، مهندس تیموری مسئول محترم فرهنگی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان سمنان و دکتر گلستانی سرپرست مرکز آموزش علمی کاربردی شرکت صنعتی روستا به میزبانی دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استان سمنان برگزار شد. در این مراسم ضمن تقدیر از زحمات دکتر روحانی مقدم بر تعامل متقابل سازمان بسیج اساتید استان سمنان و دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استان سمنان تاکید و پیشنهادات اعضای حاضر در جلسه در خصوص هم افزایی بیشتر مورد بررسی قرار گرفت.